جلسه مشاوره گروهی

جلسه مشاوره گروهی

جلسه مشاوره گروهی بنیاد ازدواج اسلامی طوبی 

جلسه مشاوره گروهی بنیاد ازدواج روز جمعه مورخه 96/3/5 راس ساعت 17/30 الی 19 در تالار طوبی و با سخنرانی آقای دکتر کشاورز برگزار شد . موضوع بحث این جلسه ادامه بحث جلسه گذشته و در خصوص انتخاب در ازدواج بود .