جلسه مشاوره گروهی

جلسه مشاوره گروهی

 

        در صورت تمایل به شرکت در جلسه مشاوره گروهی بنیاد ازدواج اسلامی طوبی و رزرو بلیت حداکثر تا تاریخ 98/3/27 در ساعات اداری با دفتر بنیاد تماس حاصل نمائید . 36287031