ساعات کاری بعد از ظهر

ساعات کاری بعد از ظهر

 

قابل توجه مراجعه کنندگان بنیاد ازدواج اسلامی طوبی 

ساعات کاری بعد از ظهر از فروردین 98 روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر می باشد .