افراد مثبت نگر

افراد مثبت نگر

ویژگیهای افراد مثبت نگر

افراد مثبت اندیش با وجود تفکر درباره‌ی گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می‌کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.

از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می‌کنند و برای رد کردن نظارت نادرست حتماً دلیلی منطقی دارند.

در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امیدبخش استفاده می‌کنند.

همیشه سعی می‌کنند با تلاش و کوشش خود به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می‌کنند.

همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن خوب فکر می‌کنند، به همین دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه می‌شوند.

اگر از آنها خواسته شود درباره ی موضوعی اظهارنظر کنند، با وجود تفکر در جنبه‌های منفی، موارد مثبت آن را بیان می‌کنند و موضوع را به فال نیک می‌گیرند به عبارت دیگر «نیمه ی پرلیوان را می‌بینند» .

مسائل و مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می‌کنند.

اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژی، توانا و خوش‌ مشرب هستند.

همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت‌بخش بوده و سعی می‌کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.