دلایلی برای ازدواج نکردن

دلایلی برای ازدواج نکردن

دلایلی برای ازدواج نکردن؛ اگر این ویژگی‌ها را دارید ازدواج نکنید و مجرد بمانید.

 

اگر در زندگی هدف ندارید ازدواج نکنید و مجرد بمانید.

برای فرار از تنهایی یا پر کردن جای خالی کسی، ازدواج نکنید.

اگر فردی وفادار، متعهد و راستگو نیستید ازدواج نکنید.

اگر توان مالی کافی برای سرپرستی یک خانواده را ندارید ازدواج نکنید.

اگر توان مالی کافی برای سرپرستی یک خانواده را ندارید ازدواج نکنید.

اگر دچار اعتیاد هستید ازدواج نکنید.

اگر به برابری زن و مرد باور ندارید ازدواج نکنید.

اگر بیش از اندازه به پدر و مادرتان وابسته هستید ازدواج نکنید.

برای جبران کاستی‌ها و کمبودهای درون خانواده‌تان ازدواج نکنید.

اگر عاشق نیستید ازدواج نکنید.

اگر گمان می‌کنید از سن ازدواجتان می‌گذرد، ازدواج نکنید.

اگر می‌خواهید پس از ازدواج، طرف مقابل را تغییر دهید ازدواج نکنید.