برگزاری جشن ازدواج

برگزاری جشن ازدواج

برگزاری جشن بزرگ ازدواج در تالار پدیرایی طوبی

با مشارکت معاونت امور فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس - بنیاد ازدواج اسلامی طوبی شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز  موسسه مردم نهاد پرتو زندگی - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس  

تاریخ 96/6/4 ساعت 17 الی 20 بعدازظهر

با سخنرانی جناب آقای رضایی معاونت امور فرهنگیو امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس - آقای سید محمد هاشمی مدیر عامل بنیاد ازدواج اسلامی شیراز - آقای انصاری مدیر کل ثبت - آقای دکتر مرادیان نماینده علوم پزشکی و جناب آقای شمس از مجمع خیرین 

همراه با تقدیر از تعدادی از زوجهای جوان - برگزاری قرعه کشی و اهداء جوایز به تعدادی از حاضرین

حسن ختام برنامه اجرای موسیقی سنتی