تالارها

تالار پذیرایی طوبی جهت برگزاری مراسم جشن نامزدی - عقد و عروسی - ترحیم

همچنین دارای سن و پرده ویدیو پروژکتور جهت برگزاری سمینارها و همایش ها

با ظرفیت 250 نفر جهت مراسم عقد و عروسی و ... و ظرفیت 400 نفر جهت برگزاری سمینار


تالار طوبی      ظرفیت 250 نفر

تالار نرگس      ظرفیت 300 نفر

تالار کوثر        ظرفیت 200 نفر